“SINH NHẬT RỘN RÀNG – NGẬP TRÀN CƠ HỘI”

Với tinh thần phát triển đột phá trong 2020 , cùng với trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng sinh nhật BestLife, Công ty tổ chức chương trình thi đua dành cho Quý cộng tác viên như sau :

  1. Tên chương trình : SINH NHẬT RỘN RÀNG – NGẬP TRÀN CƠ HỘI.
  2. Nguyên tắc : Công ty ghi nhận thành tích cho Cộng tác viên giới thiệu những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời điểm phát sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 2020 đến 18 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2020 và có thời điểm qua 21 ngày kể từ ngày bàn giao hợp đồng trước ngày 22 tháng 5 năm 2020.
  3. Phần thưởng : Công ty trao thưởng tùy vào thành tích mà cộng tác viên đạt được , với tổng ngân sách thưởng như sau :
Phần thưởng Số lượng
Máy tính bảng iPad 10.2 inch Wifi 32GB (2019)40
Xe máy điện Vinfast Klaras20
Qũy mua xe mới Mazda 3 hoặc Mazda CX-5 2.010
Bảo hiểm vật chất 10
Qũy duy trì sử dụng xe (18 tháng)10

4. Nội dung chương trình và điều kiện : nội dung chi tiết xem bên dưới

5. Thời gian trao thưởng : phần thưởng sẽ được trao trong sự kiện mừng sinh nhật BestLife , dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2020

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
“SINH NHẬT RỘN RÀNG – NGẬP TRÀN CƠ HỘI”

Cộng tác viên cần lưu ý rằng khi Cộng tác viên tham gia Chương trình này và đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương trình, Cộng tác viên được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều khoản và Điều kiện này.

Xe Mazda 3 1.5AT Sedan

ĐỊNH NGHĨA

Doanh số giới thiệu: là doanh thu từ giới thiệu Cộng tác viên mới sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sau khi quy đổi BV theo chính sách hiện hành của Công ty. Bao gồm doanh số giới thiệu trực tiếp và doanh số giới thiệu gián tiếp.

Doanh số đội nhóm: là doanh thu của đội nhóm (nhóm 1 và nhóm 2) từ khai thác sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sau khi quy đổi BV theo chính sách hiện hành của Công ty.

Thời điểm phát sinh: là khi Bên mua Bảo hiểm hoàn thành hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đối tác đã nhận được phí bảo hiểm và thông tin hợp đồng đã được cập nhật thành công lên Portal BestLife.

Thời điểm ghi nhận: là khi hợp đồng đã được đối tác xác nhận qua 21 ngày cân nhắc.

Cộng tác viên mới: Cộng tác viên có thời điểm phát sinh hợp đồng để được tặng tài khoản tại BestLife kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2020.

Cộng tác viên cũ: Cộng tác viên có thời điểm phát sinh hợp đồng để được tặng tài khoản tại BestLife trước ngày 2 tháng 1 năm 2020.

Thời gian thử thách: Công ty ghi nhận thành tích cho những hợp đồng có thời điểm phát sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 2020 đến 18 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2020 và có thời điểm ghi nhận trước ngày 22 tháng 5 năm 2020.

NỘI DUNG THỬ THÁCH

THỬ THÁCH 1: TÔI LÀ CHUYÊN GIA

Đối tượng: Cộng tác viên mới.

Thử thách, phần thưởng:

Cấp độ Thử thách Phần thưởng Số lượng phần thưởng
1 Đạt danh hiệu Chuyên viên trong thời gian thử thách 01 Máy tính bảng iPad 10.2 inch Wifi 32GB (2019) trị giá 9.990.000 đồng 20
2Đạt danh hiệu Chuyên viên Cấp cao
trong thời gian thử thách
01 xe máy điện Vinfast KlaraS trị giá 39.900.000 đồng 10

THỬ THÁCH 2: TÔI LÀ NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Đối tượng: Cộng tác viên cũ.

Thử thách, phần thưởng:

Cấp độ Thử thách Phần thưởng Số lượng phần thưởng
1A Giúp 1 Cộng tác viên mới do mình trực tiếp giới thiệu thuộc nhóm 1 và 1 Cộng tác viên mới khác do mình trực tiếp giới thiệu thuộc nhóm 2 đều đạt danh hiệu Chuyên viên trong thời gian thử thách. 01 Máy tính bảng iPad 10.2 inch Wifi 32GB (2019) trị giá 9.990.000 đồng 10
1B Giúp 1 Cộng tác viên mới do mình trực tiếp giới thiệu đạt danh hiệu Chuyên viên Cấp cao trong thời gian thử thách. 01 Máy tính bảng iPad 10.2 inch Wifi 32GB (2019) trị giá 9.990.000 đồng 10
2 Giúp 1 Cộng tác viên mới do mình trực tiếp giới thiệu thuộc nhóm 1 và 1 Cộng tác viên mới khác do mình trực tiếp giới thiệu thuộc nhóm 2 đều đạt danh hiệu Chuyên viên Cấp cao trong thời gian thử thách. 01 xe máy điện Vinfast KlaraS trị giá 39.900.000 đồng 10

.

THỬ THÁCH 3: TÔI LÀ CHIẾN BINH

Đối tượng: Cộng tác viên mới

Thử thách, phần thưởng:

Cấp độ Thử thách Phần thưởng
1 Tổ chức được tối thiểu 03 nhánh doanh số từ các Cộng tác viên mới do mình trực tiếp giới thiệu đến BestLife có doanh số giới thiệu thỏa:
– 01 nhánh tối thiểu đạt 8.930 BV
– 01 nhánh tối thiểu đạt 18.930 BV
– (Tổng các) nhánh còn lại tối thiểu đạt 18.930 BV
Quỹ mua xe mới Mazda 3 1.5AT Sedan trị giá 30% giá mua xe (tối đa không quá 300.000.000 đồng)
2 Tổ chức được tối thiểu 04 nhánh doanh số từ các Cộng tác viên mới do mình trực tiếp giới thiệu đến BestLife có doanh số giới thiệu thỏa:
– 01 nhánh tối thiểu đạt 8.930 BV
– 02 nhánh tối thiểu đạt 18.930 BV/nhánh
– (Tổng các) nhánh còn lại tối thiểu đạt 18.930 BV
Quỹ mua xe mới Mazda CX-5 2.0 Deluxe trị giá 30% giá mua xe (tối đa không quá 450.000.000 đồng

THỬ THÁCH 4: TÔI LÀ NGƯỜI TRUYỀN LỬA

Đối tượng: Cộng tác viên cũ

– Thử thách, phần thưởng:

Cấp độ Thử thách Phần thưởng
Doanh số đội nhóm của nhóm 1 (hoặc nhóm 2) đạt 26.000 BV và nhóm còn lại đạt 52.000 BV trong thời gian thử thách;
và Có tối thiểu 3 Cộng tác viên mới do mình trực tiếp giới thiệu thỏa:
– 1 Cộng tác viên mới thuộc nhóm 1 và 1 Cộng tác viên mới thuộc nhóm 2 đều đạt danh hiệu Chuyên viên trong thời gian thử thách; và
– 1 Cộng tác viên mới đạt danh hiệu Chuyên viên Cấp cao trong thời gian thử thách
Quỹ mua xe mới Mazda 3 1.5AT Sedan trị giá 30% giá mua xe (tối đa không quá 300.000.000 đồng)
2 Doanh số đội nhóm của nhóm 1 (hoặc nhóm 2) đạt 39.000 BV và nhóm còn lại đạt 78.000 BV trong thời gian thử thách; và Có tối thiểu 4 Cộng tác viên mới do mình trực tiếp giới thiệu thỏa: Quỹ mua xe mới Mazda 3 1.5AT Sedan trị giá 30% giá mua xe (tối đa không quá 300.000.000 đồng)

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA THỬ THÁCH 3 VÀ THỬ THÁCH 4

Quỹ mua xe chỉ được sử dụng để mua đúng phiên bản xe, không được quy ra tiền mặt. Công ty sẽ giải ngân trực tiếp cho bên bán xe. Trường hợp Cộng tác viên muốn đổi sang phiên bản khác có giá mua xe cao hơn, vui lòng chủ động nguồn tài chính cho phần chênh lệch bù thêm.

Giá mua xe là giá xe sau thuế giá trị gia tăng sau khi trừ đi các khuyến mãi từ bên bán xe (nếu có), Cộng tác viên chủ động nguồn tài chính cho các khoản thuế, phí khác nhằm đưa xe vào hoạt động.

Cộng tác viên cam kết gắn bộ nhận diện BestLife trên thân xe trong quá trình sử dụng.

Trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm nhận quỹ mua xe, nếu Cộng tác viên vi phạm các quy tắc ứng xử của Công ty, chuyển nhượng xe và/hoặc không còn hoạt động tại BestLife với tư cách là Cộng tác viên thì sẽ phải hoàn lại phần quỹ đã nhận kèm lãi phạt được tính theo lãi suất ngân hàng Vietcombank có kỳ hạn tương ứng với thời gian sử dụng quỹ mua xe trong vòng 30 ngày kể từ lúc nhận thông báo/quyết định truy thu của Công ty.

Ưu đãi đặc biệt: Nếu hoàn thành cấp độ 1 trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 (thời điểm phát sinh): tặng thêm bảo hiểm vật chất xe cho năm đầu tiên (Mazda 3 hoặc Mazda CX-5 tùy vào xe mà Cộng tác viên đạt vào cuối chương trình).

Bảo hiểm vật chất bao gồm các quyền lợi: không khấu hao thay mới, thủy kích, lựa chọn garage sửa chữa với tổng giá trị tối đa 12.000.000 đồng (đối với Mazda 3) và

17.000.000 đồng (đối với Mazda CX-5).

Ưu đãi duy trì sử dụng xe: Công ty sẽ cung cấp số tiền hỗ trợ sử dụng xe hàng tháng, áp dụng trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm nhận quỹ theo tiêu chí sau:

Điều kiện hàng tháng (*) Số tiền hỗ trợ
Trực tiếp giới thiệu được tối thiểu 2 Cộng tác viên mới
sở hữu từ tài khoản Platinum trở lên (từ 608 BV trở
lên/tài khoản); và
Doanh số giới thiệu đạt 5.500 BV (**)
Hoàn thành trước ngày 20 hàng tháng: 10.000.000 đồng/tháng Hoàn thành sau ngày 20 hàng tháng: 7.500.000 đồng/tháng
Trực tiếp giới thiệu được tối thiểu 2 Cộng tác viên mới
sở hữu từ tài khoản Platinum trở lên (từ 608 BV trở
lên/tài khoản); và
Doanh số giới thiệu đạt 7.500 BV (**)
Hoàn thành trước 20 hàng tháng: 15.000.000 đồng/tháng Hoàn thành sau ngày 20 hàng tháng: 10.000.000 đồng/tháng

(*) kết quả xét hoàn thành hàng tháng được sử dụng từ dữ liệu Portal BestLife và không bao gồm các hợp đồng đã tính trong chương trình này hoặc các chương trình khuyến khích/thi đua khác (nếu có)

(**) để tránh chi trả nhiều lần, doanh số giới thiệu đã tính cho Cộng tác viên đạt thưởng quỹ xe sẽ không được tính cho Cộng tác viên khác đạt thưởng quỹ xe.

QUY ĐỊNH XÉT THƯỞNG

Tổng ngân sách của chương trình: 8.564.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Mỗi Cộng tác viên chỉ được nhận 01 giải thưởng trong cả Chương trình, là giải thưởng có giá trị cao nhất của tất cả các thử thách/cấp độ đã đạt được. Cộng tác viên nhận thưởng của 01 thử thách/cấp độ bất kỳ sẽ không được xét thưởng cho các thử thách/cấp độ còn lại.

Công ty dành ra 03 suất nhận thưởng đối với cả THỬ THÁCH 3 và THỬ THÁCH 4 để xét thưởng theo tiêu chí hoàn thành cấp độ 1 sớm nhất (phần thưởng được chốt phụ thuộc vào Cộng tác viên hoàn thành cấp độ 1 hay cấp độ 2 khi kết thúc chương trình). Các phần thưởng của các thử thách khác, phần thưởng còn lại của THỬ THÁCH 3, THỬ THÁCH 4 sẽ được xét thưởng theo tiêu chí dưới đây.

Trường hợp số lượng Cộng tác viên thỏa điều kiện nhận thưởng vượt số lượng giải thưởng của từng thử thách/cấp bậc, thứ tự ưu tiên để xét trúng thưởng sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau:

– doanh số giới thiệu trong thời gian thử thách cao nhất;

– thời điểm phát sinh hợp đồng để được tặng tài khoản tại BestLife trễ nhất;

QUY ĐỊNH TRẢ THƯỞNG

Danh sách Cộng tác viên đạt thưởng sẽ được thông báo bằng văn bản và công bố trên website www.bestlife.group hoặc được thông báo trực tiếp đến Cộng tác viên qua email/tin nhắn/điện thoại theo thông tin Cộng tác viên đã đăng ký với BestLife. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc được với Cộng tác viên theo thông tin đã đăng ký.

Phần thưởng được trao trong Lễ Kỷ niệm 1 năm BestLife, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2020.

Khách hàng trúng thưởng phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu tại thời gian trả thưởng, sản phẩm, quà được sử dụng để trả thưởng không còn được cung cấp rộng rãi trên thị trường với mức giá tham chiếu. Công ty có toàn quyền thay đổi sang một sản phẩm, quà khác phù hợp hơn miễn giá trị phần thưởng vẫn tương đương với công bố của chương trình.

Cộng tác viên có trách nhiệm hoàn thành các hồ sơ theo hướng dẫn của Công ty trước khi nhận thưởng.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Trước khi Công ty trả thưởng, nếu Cộng tác viên được Công ty xác định là vi phạm/không đáp ứng bất kỳ quy định nào của chương trình này và/hoặc Cộng tác viên chấm dứt/bị đình chỉ/bị kỷ luật chấm dứt hoạt động cùng BestLife, kết quả nhận thưởng sẽ bị hủy bỏ và chuyển cho Cộng tác viên khác đáp ứng đủ yêu cầu.

Công ty được quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện, điều khoản của chương trình. Thể lệ mới nếu có sẽ được ban hành bằng văn bản và công bố trên website www.bestlife.group

Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kỳ quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chỉ thị đó.

Công ty được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy trong thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: chiến tranh, bạo loạn, bạo động, nhóm hành vi gây rối trật tự công cộng, hỏa hoạn, thiên tai, đình công, dịch bệnh, lỗi xử lý của hệ thống máy tính, lỗi do hệ thống quản lý của đối tác ngoài tầm kiểm soát của công ty, …các trường bất khả kháng do công an và cơ quan chuyên môn khác kết luận.

Công ty có quyền sử dụng tên, thông tin và hình ảnh của Cộng tác viên nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

Bất cứ hợp đồng nào mà Công ty nghi vấn là không hợp lệ (bao gồm các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình), Công ty có quyền yêu cầu Cộng tác viên cung cấp thêm thông tin trong vòng 5 ngày

kể từ ngày Công ty yêu cầu để Công ty tiến hành kiểm tra. Trường hợp Cộng tác viên không cung cấp được thông tin chứng minh trong thời gian yêu cầu và/hoặc Công ty xác định các hợp đồng đó là không hợp lệ, thì Công ty sẽ không tính hợp đồng đó vào thành tích của Cộng tác viên để xét thưởng và/hoặc miễn trừ toàn bộ thành tích của Cộng tác viên trong suốt chương trình.

Trong vòng 3 ngày (đối với TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội), 5 ngày (đối với các tỉnh khác) kể từ ngày phát hành hợp đồng, Bên mua Bảo hiểm phải hoàn thành Thư Xác nhận Bàn giao Hợp đồng (ACK).

Chương trình này chỉ dành cho các hợp đồng mới phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình. Công ty từ chối trao thưởng cho các trường hợp hủy hợp đồng cũ để đăng ký hợp đồng mới làm ảnh hưởng đến hồ sơ năng lực và uy tín của Công ty.

Các yêu cầu liên quan đến sản phẩm quà tặng như bảo hành, quà bị lỗi … Cộng tác viên cần liên hệ Công ty cung cấp/Nhà bán lẻ để được giải quyết.

Thời gian khiếu nại liên quan đến chương trình không quá 60 ngày kể từ ngày Công ty công bố danh sách Cộng tác viên đạt thưởng.

Nếu có bất kỳ hiểu nhầm nào trong chương trình này thì giải thích chính thức từ Công ty sẽ có giá trị thực thi.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa Công ty và Cộng tác viên trên tinh thần thiện chí và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết và thắc mắc liên quan đến chương trình, Cộng tác viên vui lòng liên hệ bộ phận CS hoặc hotline: 024 7101 8000 để được ghi nhận và giải đáp thắc mắc.

Bạn chắc chắn sẽ quan tâm

Thông báo hạn tái tục đóng phí bảo hiểm năm 2

Thông báo hạn tái tục đóng phí bảo hiểm năm 2

BestLife xin chân thành cảm ơn Quý Cộng Tác Viên, Quý Khách Hàng đã đồng hành cùng BestLife thời gian qua. BestLife mong rằng sẽ được tiếp tục chăm sóc Quý Cộng Tác Viên, Quý Khách Hàng bằng cả tấm lòng chân thành của mình. CamScanner 05-11-2020 14.34.26 CamScanner...

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2020

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2020

Công Ty Cổ Phần BestLife thông báo tới các Cộng Tác Viên, Nhân Viên và các đối tác về thời gian nghỉ lễ chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2020 như sau:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CÙNG NHAU CHÚNG TA SẼ ĐƯA BESTLIFE LÊN TẦM CAO MỚI

Trụ sở: NV26, Khu biệt thự 203, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Phòng 203, Biệt Thự Số 8, Đường Số 14, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

MST: 0108659510 – Công ty Cổ phần BEST LIFE
Hotline:
Miền Bắc 024 7101 8000 Nhánh số 1
Miền Nam 024 7101 8000 Nhánh số 3
Phi Nhân Thọ 024 7101 8000 Nhánh số 4